Strona/Blog w całości ma charakter reklamowy, a zamieszczone na niej artykuły mają na celu pozycjonowanie stron www. Żaden z wpisów nie pochodzi od użytkowników, a wszystkie zostały opłacone.
Visit Sponsor

Autor: 08:46 Budownictwo, Przemysł

Butle na gazy techniczne – w jaki sposób powinny być użytkowane

Sporo osób nie jest nawet świadomych tego, że na co dzień spotyka się z butlami na gazy techniczne. Ma to chociażby miejsce w przypadku zwykłych kuchenek pracujących na popularny propan-butan, ale też przy różnego rodzaju pracach spawalniczych. We wszystkich takich przypadkach gazy są przechowywane w odpowiednich butlach, które z jednej strony posiadają zawory pozwalające na wypuszczenie gazu. W zależności od jego rodzaju zawartość butli może być lotna lub płynna, i wtedy stosuje się też inne rozwiązania technologiczne. Z tego też powodu niezwykle istotne jest, aby do każdego z rodzajów gazu używać odpowiednie rodzaje butli, ewentualne pomyłki będą bowiem dużym zagrożeniem. Zresztą tak samo jak niewłaściwe obchodzenie się z tymi przedmiotami, które wymagają przestrzegania zasad związanych z bezpieczeństwem.

Przede wszystkim Butle na gazy techniczne muszą się znajdować w bardzo dobrym technicznym stanie. Będzie to dotyczyło zarówno korpusu z metalu, jak również wszystkich dodatkowych elementów, takich jak na przykład zawory. Dlatego też obowiązujące przepisy są restrykcyjne pod tym względem, i wymagają, aby każda Butla butle 2 L posiadała homologację. Homologację taką można uzyskać po wykonaniu badań przez inspektora z uprawnieniami. Podczas oględzin będzie on sprawdzał, czy powierzchnia butli nie jest odkształcona czy skorodowana, co mogłoby zagrozić stosowaniu jej dalej. Obowiązkowa do przeprowadzenia też jest próba ciśnieniowa, i dopiero po jej przejściu można wystawić przedłużenie homologacji.

Będzie ona obowiązywać na określony okres czasu, po czym badanie trzeba będzie powtórzyć. Żeby zagwarantować odpowiednie bezpieczeństwo, to bardzo ważny będzie również sposób użytkowania butli. Należy je przechowywać z daleka od wszelakich źródeł ciepła, z tego też powodu najlepszym miejscem będzie jakieś pomieszczenie pod dachem z dobrą wentylacją. Butle skierowane być powinny zaworami do góry, gdyż to także może mieć wpływ na zachowanie gazu. Systematycznie też należy sprawdzać, czy nie zaczynają się pojawiać jakieś nieszczelności.

+Tekst Sponsorowany+

(Visited 1 times, 1 visits today)
Close